Mindre spild og mere genbrug

I Danmark er vi blevet super gode til at affaldssortere og har opnået betydelige fremskridt inden for affaldssortering. Men selvom vi allerede er gode, er der altid plads til forbedringer.

Med opdateringen af affaldsbekendtgørelsen, både i private hjem og i virksomheder, har vi taget endnu et skridt mod at styrke vores indsats for en bæredygtig affaldshåndtering. Med bekendtgørelsen er der implementeret nye regler for affaldssortering, hvor affaldet fremover nu bl.a. skal sorteres i 10 forskellige fraktioner.

Den reviderede affaldsbekendtgørelse danner baggrund i et politisk ønske om at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030, og at 80% af plast skal udsorteres fra forbrændingsanlæg. Affaldskurven skal knækkes og der skal mere fokus på cirkulær økonomi med mindre affald, mindre spild og mere genbrug.

Brugen af affaldsklistermærker med piktogrammer på affaldsbeholdere har vist sig at være en enkel og effektiv metode til at gøre affaldssortering mere tilgængelig og brugervenlig. Disse piktogrammer fungerer som visuelle vejledninger, der hjælper både borgere og virksomheder med at identificere den korrekte affaldsfraktion og dermed lette sorteringen.

Item added to cart.
0 items - 0,00 kr.