Ny affaldsordning er trådt i kraft

Ændringer i affaldsbekendtgørelsen - Ny affaldsordning er trådt i kraft

De seneste ændringer i affaldsbekendtgørelsen markerer en vigtig milepæl i Danmarks tilgang til affaldshåndtering og bestræbelser på at skabe en bæredygtig og miljøvenlig affaldshåndtering.

Både private borgere og virksomheder er nu forpligtet til at sortere deres affald i hele ti forskellige fraktioner. Denne omfattende tilgang til affaldssortering er designet til at fremme genanvendelse, reducere affaldsmængder og minimere miljøpåvirkningen. Disse nye regler, som trådte i kraft den 1. januar 2024, og sigter mod at øge genanvendelsen, reducere mængden af affald, og styrke bæredygtigheden i affaldsbehandlingen.

De ti fraktioner, som nu kræves sorteret, omfatter glas, papir og pap, plast, metal, organisk affald, farligt affald, tekstiler, småt elektronik, bygge- og anlægsaffald samt restaffald. Denne omfattende opdeling af affaldet gør det muligt at maksimere genanvendelsespotentialet og minimere den mængde affald, der ender på lossepladser eller forbrændingsanlæg.

Affaldsklistermærker fra Modulo
Vores affaldsklistermærker er specielt designet til at hjælpe med korrekt affaldssortering og er en praktisk og visuel måde at identificere de forskellige affaldsfraktioner på.

Vores affaldsklistermærker omfatter klare og letforståelige tekster og piktogrammer, der guider brugerne til korrekt sortering af deres affald. Med farvekodede design og tydelige anvisninger gør vores mærker affaldssortering enkel og effektiv. De hjælper med at undgå forvirring og sikrer, at affaldet lander i den rigtige fraktion, hvilket letter genanvendelsesprocessen og reducerer miljøpåvirkningen.

Item added to cart.
0 items - 0,00 kr.