Ark med 10 affaldsklistermærker

30,00 kr. ekskl. moms

Ark med de mest anvendte affaldsklistermærker med symboler til kildesortering af husholdningsaffald. Hvert mærkat er 5 × 5 cm.

10 stk: Farligt affald, Glas, Mad- og drikkekartoner, Madaffald, Metal, Pap, Papir, Plast, Restaffald og Tekstiler.

Klistermærkerne leveres med blank overflade og afrundede hjørner.

Beskrivelse

Ark med affaldsklistermærker, 10 stk. Kun 3,- pr. stk.

Ark med de mest benyttede affaldsklistermærker i 5 x 5 cm.

Vinylklistermærker til udendørs brug af polyethylen. Vores vinylklistermærker er med permanent klæb, og skal monteres på rene, plane og glatte overflader.

Klistermærkerne er farvekodet og har et piktogram efter de enkelte affaldstyper efter det system der er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, hvilket betyder at affaldssorteringen bliver nemt, genkendeligt og overskueligt. F.eks. er restaffald sort, papir blåt og pap brunt

Klistermærkerne anvender den samme farvekodning og piktogrammet fra vores skilte som ligeledes kan købes her på siden. Andre kvaliteter, piktogrammer, farver, størrelser og udformninger tilbydes på forespørgsel.

God skiltning holder orden og øger sorteringen.

Det er ganske få år siden, at alt affald røg usorteret ud som brændbart affald. Nu ved vi, hvor vigtigt det er at sortere rigtigt. Der er rigtigt meget affald, der kan genbruges, og det er vigtigt, at affald sorteres, der hvor det opstår – nemlig i hjemmet, i boligforeningen og i virksomhederne.

Desuden kan såvel boligforeningerne, som virksomhederne ofte reducere omkostningerne for bortskaffelsen af affald ved at kildesortere det. Sorteringen starter ved kilden, og en let og forståelig skiltning, med gode skilte og klistermærker til affaldssortering hjælper med at affaldet bliver sorteret korrekt.

Skilte og klistermærker til affaldssortering med ekstra lang levetid.

Kontakt os venligst for pris såfremt du ønsker laminering på dine skilte. Telefon: 70 25 33 44 eller på mail: info@modulo.systems

Det fælles piktogramsystem for sortering af affald.

For at gøre det lettere i forbindelse med sortering af affald anbefaler vi at der benyttes klistermærker fra Det fælles piktogramsystem udviklet af Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen. Det fælles affaldssystem og piktogramsystem består af en række symboler, der bruges i forbindelse med affaldssortering, og bidrager til at gøre det lettere for borgere og virksomheder at sortere deres affald.

Det fælles piktogramsystem består af i alt 91 piktogrammer og piktogrammerne kan bruges af både kommuner, organisationer, privatpersoner og virksomheder.

Det frivillige fælles piktogramsystem til affaldssortering er udviklet i samarbejde med tusindvis af borgere og affaldseksperter. Det findes både til mærkning af affaldsbeholdere, affaldsspande og affaldsstativer ved husstande samt til skilte på genbrugspladser.

Systemet kombinerer det bedste fra allerede eksisterende systemer rundt omkring i landet. Det er sket på baggrund af en omfattende kortlægning, samt en lang række møder, workshops, interviews og spørgeskemaundersøgelser, som både borgere og affaldsmedarbejdere fra kommuner og affaldsselskaber har deltaget i.

Yderligere information

Vægt 0,05 kg
Størrelse 28 × 12 × 01 cm
Størrelse

5 x 5 cm, 15 x 15 cm

Ark med 10 affaldsklistermærker

30,00 kr. ekskl. moms